eLearning Software

Abschnitt teilen

SC eLearning Software SRL bietet professionelle Dienstleistungen an.
Expertiza noastră în instalarea și configurationarea serverelor est esențială pentru a oferi un suport eficient platformei de e-learning Moodle pentru a rula în condiții excepționale.
Strategia didactică și pädagogică în vederea utilizării platformei de e-learning Moodle se conspe înca din faza de implementare, astfel rezultatele obținute se pot preconiza.

Dienstleistungen

Analyse

Dezvoltare rapoarte cantitative, calitative.
Statistik, Analyse des Exportdatums.

Zertifizierung

Zertifikat Moodle:
- Dezvoltator de E-Learning, ANC
- Administratorplattform Moodle, ANC

Beratung

SC eLearning Software SRL bietet professionelle Beratung für Moodle an. Serviciile noastre orientate spre e-learning si solutii de szenarii de curs si contutut digital va da siguranta ca veti avea un instrument eficient de formare si training.
Echipa noastră de specialiști și colaborartori cu Erfahrung în utilizarea și Konfigurationsbereich Plattformei Moodle, vă stă la dispoziție pentru:
Analiza necesităților specifice fiecărui proiect și fiecărei Companii;
Consultanță IT privind implementarea unei platforme de E-Learning integrieren cu alte aplicații;
Realizarea de caiete de sarcini și spezifisch ații în dezvoltarea unui proiect;
Suport pas cu pas în implementarea proiectelor;
Consultanță în externalizarea suportului IT;
Konfigurationsbereich des Servers;
Standardizarea și Implementarea unui proces de training;
Procese de formare internă și HR.
Platforma de E-Learning Moodle Poate Gesicht față unor nevoi exigente atât în mediul akademisch, cât și în mediul organisațional. Mulți dintre partenerii Moodle au, la rândul lor, sute sau mii de utilizatori care accesează sistemul de e-learning Moodle zilnic.
Pentru a oferi maximalul de calitate de care partenerii noștri au nevoie, eLearning & Software a adunat în jurul său o echipă de specialiști care poate livra prompt soluții la provocări dintre cele mai variate. Fie că est vorba de nevoi tehnice, fie că vreți să dezvoltați conținutul unui curs, e foarte probabil ca noi să trecut cu succes o astfel de provocare și să putem să vă ajutăm.

Unser Team von Experten und Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung in der Verwendung und Konfiguration von Moodle steht zur Verfügung für:
Bedarfsanalyse für jedes Projekt oder Unternehmen;
IT-Beratung bei der Implementierung einer in andere Anwendungen integrierten E-Learning-Plattform;
Spezifikation und Anforderungen in der Projektentwicklung (schriftlich);
schrittweise Unterstützung bei der Projektumsetzung;
Beratung beim Outsourcing von IT-Support;
Server konfigurieren;
Standardisierung und Implementierung eines Schulungsprozesses;
interne Schulungs- und HR-Programme

Moodle als E-Learning-Plattform kann sowohl im Bildungsbereich als auch im organisatorischen Kontext anspruchsvollen Anforderungen gerecht werden. Bei vielen Moodle-Partnern greifen täglich Hunderte oder Tausende von Benutzern auf das Moodle-E-Learning-System zu.
Um die maximale Qualität zu bieten, die unsere Partner benötigen, hat eLearning & Software ein Expertenteam zusammengestellt, das schnelle Lösungen für die unterschiedlichsten Herausforderungen liefern kann. Ob es sich um technische Anforderungen handelt, ob Sie den Inhalt eines Kurses entwickeln möchten, es ist wahrscheinlich, dass wir eine solche Herausforderung bereits bestanden haben und wir können Ihnen helfen.

Kursunterlagen

SC eLearning Software SRL bietet professionelle Dienstleistungen für Moodle an. Furnizam Cursuri im Format Moodle, Cursarii de Curs, Metode de Instruire Online, Blended Learning, schnelles E-Learning, Pachete de Lectii und Alte Tipuri de Livrabile. Standardul livrabilelor est SCORM / IMSCP.

Echipa noastră de dezvoltare de conținut se ocupă de transformarea conținutului cursurilor tradiționale, față în față, într-un format adecvat pentru învățarea on line. În urma unei analize de nevoi și a conținutului propus de client, transpunem acest conținut într-un format adecvat pentru e-learning, folosind uneori softuri specifice, precum Articulate Storyline 2. cu clienții, pentru a putea oferi o erlebență de învățare specializată, precum și cea mai potrivită soluție pentru client.
Tot echipa de dezvoltare de conținut est cea care vă poate ajuta să dezvoltați aplicații Educaționale. Dacă sunteți profesor în mediul preuniversitar și doriți să dezvoltați o aplicație pädagogischț, aveți conținutul dar nu știți cum să îl transformați în aplicație, noi vă putem ajuta. O astfel de aplicație, la realizarea căreia bin beitrag și care, fiind publicată sub licență liberă poate fi accesată de toată lumea.

Unser Content-Entwicklungsteam befasst sich mit der Umwandlung traditioneller Kursinhalte in ein Format, das für das Online-Lernen geeignet ist. Nach einer Bedarfsanalyse und der Analyse der Inhalte der Kunden wandeln wir diese Inhalte in ein angemessenes E-Learning-Format um, wobei wir manchmal bestimmte Software wie Articulate Storyline 2 verwenden. Die Entwicklung der Inhalte erfolgt nach bestimmten Verfahren und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden um eine maßgeschneiderte Lernerfahrung und die beste Lösung für den Kunden anbieten zu können.
Das Content-Entwicklungsteam kann Ihnen auch bei der Entwicklung von Bildungsanwendungen helfen. Wenn Sie ein K12-Lehrer sind und eine pädagogische Anwendung entwickeln möchten, haben Sie den Inhalt, wissen aber nicht, wie Sie ihn in eine Anwendung umwandeln sollen. Wir können Ihnen helfen. Eine solche Anwendung, zu deren Entwicklung wir beigetragen haben und die unter einer gemeinsamen Creative-Lizenz veröffentlicht wurde.

Entwicklung

SC eLearning Software SRL bietet einen professionellen Service für Moodle. Furnizam dezvoltari de module noi, funktionalitati personalize, optimizari si implementari cu alte platforme sau servicii web.
Moodle est un produs deschis poi poate fi dezvoltat și personalizat după cum se dorește. Dacă funcționalitățile actuale din Moodle nu sunt în totalitate ceea ce vă doriți, noi putem să extindem sau să dezvoltăm alte funcționalități.
În allgemein, dezvoltarea implică o viziune din partea clientului dar, din Erfahrungț noastră, putem să vă propunem cele mai utile szenarii de dezvoltare și implementare Moodle.
Dezvoltarea unor module noi est strâns legată de funcționalitățile Moodle, astfel pot fi dezvoltate orice component de sitem:
- Modul / Plugins
- Teme (Vorlage)
- Blocuri
- Auferstehung
- Activități
- Menü
- Drepturi de acces
- Roluri
- Conținut

Moodle ist ein Open Source-Produkt und kann nach Wunsch entwickelt und angepasst werden. Wenn die aktuellen Funktionen nicht ganz Ihren Wünschen entsprechen, können wir andere Funktionen erweitern oder entwickeln.
Im Allgemeinen beinhaltet die Entwicklung neuer Funktionen die Vision eines Kunden. Angesichts unserer Erfahrung können wir Ihnen jedoch die nützlichsten Szenarien für die Entwicklung und Implementierung von Moodle anbieten.
Die Entwicklung neuer Module ist eng mit der Moodle-Funktionalität verbunden und ermöglicht die Entwicklung verschiedener Arten von Systemkomponenten:
- Plugins
- Blöcke
- Ressourcen
- Aktivitäten
- Menüs
- Zugriffsberechtigungen
- Rollen und
- Inhalt.

Hosting

SC eLearning Software SRL bietet einen professionellen Service für Moodle. Serverele noastre sunt configure si optimize astfel incat sa functioneze la parametrii optimi. Serverele sunt supravegheate 24/24 si va Confera Siguranta Ca Platforma Este Disponibila Pentru Utilizatori.
Tehnologia care face ca Moodle s lucreze la parametrii maximi est wichtig să se regasească pe serverele unde va fi găzduită platforma (Hosting). Echipa noastră are grijă ca ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie să fie instalate pe server, iar partenerii noștri să fie pe deplin mulțumiți. În funcție de nevoi și de numărul de utilizatori, vă propunem pachete de găzduire pe servere comune (Shared Hosting) sau pe servere widmen. Odată cu alegerea celei mai bune variante de găzduire puteți să personalizați opțiunile adăugând servicii de backup sau mentenanță.

Es ist wichtig, die Technologie zu finden, mit der Moodle auf den Hosting-Servern mit maximaler Leistung funktioniert. Unser Team stellt sicher, dass die neuesten Sicherheits- und Technologieanforderungen auf dem Server installiert sind, damit unsere Partner vollständig zufrieden sind.
Abhängig von Ihren Anforderungen und der Anzahl der Benutzer schlagen wir gemeinsame Server-Hosting-Pakete (Shared Hosting) oder dedizierte Server vor. Neben der Auswahl der besten Hosting-Lösungen können Sie Ihre Optionen anpassen und Backup- oder Wartungsdienste hinzufügen.

Installation

SC eLearning-Software SRL bietet professionelle Dienste an, um zu installieren, zu analysieren, zu analysieren, zu konfigurieren, zu konfigurieren, zu konfigurieren und zu konfigurieren.
Instalarea platformei Moodle benötigt Anumite Pregătiri Preliminare, bei Hardware und Software. Vă vom recomanda toate cele necesare pentru implementarea unei soluții viabile de e-learning după ce am făcut o analiză a modului și nivelului de folosire de către utilizatori. Vă vom oferi o soluție care să răspundă tuturor cerințelor și standardelor unui învățământ online performant.
Odată cu alegerea serviciilor de instalare și configurationare puteți opta pentru unul dintre pachetele de găzduire oferite. Acestea vă asigură că serverele sunt echipate cu ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie, pentru ca platforma Moodle să lucreze la parametrii maximi.

Die Installation von Moodle erfordert bestimmte vorbereitende Vorbereitungen, sowohl Hardware als auch Software. Wir empfehlen Ihnen alles Notwendige, um eine tragfähige E-Learning-Lösung zu implementieren, nachdem Sie eine Analyse der Art und des Nutzungsniveaus der Abonnenten durchgeführt haben. Wir werden eine Lösung anbieten, die alle Anforderungen und Standards eines qualitativ hochwertigen Online-Lernens erfüllt.
Neben der Auswahl der Installations- und Konfigurationsdienste können Sie sich für eines der angebotenen Hosting-Pakete entscheiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Server mit den neuesten Sicherheits- und Technologieanforderungen ausgestattet sind, damit Moodle mit maximaler Leistung arbeiten kann.

Integration

Integrare Moodle cu alte sisteme. Integrare cu API sistem extern.

Support

SC eLearning Software SRL bietet professionelle Unterstützung für Moodle. Va ajutam in problemele intampinate in utilizarea platformei de e-learning Moodle.

Themes

SC eLearning Software SRL bietet professionelle Dienste für Moodle. Servicii de customizare a temelor (Vorlage), culori, grafica, integrare cu alte situri sau servicii web.

Training

SC eLearning Software SRL bietet professionelle Schulungen für Moodle an. Furnizam cursuri personalizate de utilizare a platfiormei Moodle pentru lifti, studenti, profesori, Traineri, Companii de Training sau formare profesionala.
Pentru cei care sunt interesați să învețe să folosească Moodle, Organisation cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru dezvoltator de E-Learning (40 Erz) administratori Administrator de Plattform Moodle (80 Erz).
De asemenea, Organisation des Cursuri-Zertifikats interna, Pflege se desfășoară exklusiv auf der Linie vonindu-vă flexbilitate din punct de vedere a locației și timpului.
O parte wichtig - ein Cursurilor desf onlineurate Online-Wertschätzung Erfahrung einer Cursant-Online-Pflege vă va ajuta în dezvoltarea ulterioară a propriilor cursuri.

Kontaktieren Sie uns


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fallstudien

eLearning-Software

(+40) 799 871 108

Str. Dunării nr. 112
Arad, Rumänien
EU

Zielgruppen

  • Höhere Bildung
  • Schulen (K-12)
  • Unternehmen
  • Andere Sektoren

Kontaktieren Sie uns


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Fallstudien