eLearning Software

Division de la section

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale Moodle.
Expertiza noastră în instalarea și configurarea serverelor este esențială pentru a oferi un suport eficient platformei of e-learning Moodle pentru a rula în condiții excepționale.
Strategia didactică și pedagogică în vederea utilizării platformei of e-learning Moodle se concepe înca din faza de implementare, astfel rezultatele obținute se pot preconiza.

Prestations de service

Analytique

Dezvoltare rapoarte cantitative, calitative.
Statistici, analize și export de date.

La certification

Certificare Moodle:
- Dezvoltator de e-learning, ANC
- Administrateur de la plateformea Moodle, ANC

Consultant

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de consultanta Moodle. Serviciile noastre orientate spre e-learning si solutii de scenarii de curs si continut digital va da siguranta ca veti avea un instrument eficient de formare si training.
Echipa noastră de specialiști și colaborartori cu experiență în utilizarea și configurarea platformei Moodle, vă stă la dispoziție pentru:
Analiza necesităților specifice fiecărui proiect și fiecărei companii;
Consultanță IT privind implementarea unei platforme de e-learning integr cu alte aplicații;
Realizarea de caiete de sarcini și specificații în dezvoltarea unui proiect;
Suport pas cu pas în implementarea proiectelor;
Consultanță în externalizarea suportului IT;
Configurarea de servere;
Standardizarea și implementarea unui proces de formation;
Procese de formare internă și HR.
Platforma de e-learning Moodle poate face față unor nevoi exigente atât în mediul academic, cât și în mediul organisațional. Mulți dintre partenerii Moodle au, la rândul lor, sute sau mii de utilizatori care accesează sistemul of e-learning Moodle zilnic.
Pentru a oferi maximumul de calitate de care partenerii noștri au nevoie, eLearning & Software a adunat în jurul său o echipă de specialiști care poate livra prompt soluții la provocări dintre cele mai variate. Fie că este vorba de nevoi tehnice, fie că vreți să dezvoltați conținutul unui curs, e foarte probabil ca noi să fi trecut cu succes o astfel de provocare și să putem să vă ajutăm.

Notre équipe d'experts et de collaborateurs, ayant une longue expérience dans l'utilisation et la configuration de Moodle, est disponible pour:
analyse des besoins spécifique à chaque projet ou entreprise;
Conseil informatique sur la mise en place d'une plateforme e-learning intégrée à d'autres applications;
faire (écrire) des spécifications et des exigences dans le développement de projets;
soutien étape par étape dans la mise en œuvre du projet;
conseil en sous-traitance du support informatique;
configuration des serveurs;
normaliser et mettre en œuvre un processus de formation;
formation interne et programmes RH

Moodle, en tant que plate-forme d'apprentissage en ligne, peut répondre à des besoins exigeants à la fois dans l'éducation et dans le contexte organisationnel. De nombreux partenaires Moodle ont des centaines ou des milliers d'utilisateurs accédant quotidiennement au système d'apprentissage en ligne Moodle.
Pour fournir la qualité maximale dont nos partenaires ont besoin, eLearning & Software a réuni une équipe d'experts qui peuvent fournir des solutions rapides aux défis les plus divers. Qu'il s'agisse de besoins techniques, que vous souhaitiez développer le contenu d'un cours, il est probable que nous ayons déjà relevé un tel défi et nous pouvons vous aider.

Didacticiel

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare of continut Moodle. Furnizam cursuri au format Moodle, scenarii de curs, metode de instruire en ligne, apprentissage mixte, e-learning rapide, pachete de lectii si alte tipuri de livrabile. Standardul livrabilelor este SCORM / IMSCP.

Echipa noastră de dezvoltare de conținut se ocupă de transformarea conținutului cursurilor tradiționale, față în față, într-un format adecvat pentru învățarea on line. În urma unei analize de nevoi și a conținutului propus de client, transpunem acest conținut într-un format adecvat pentru e-learning, folosind unori softuri specifice, precum Articulate Storyline 2. Devoltarea de conținut se realizează pe baza aor procediriâ strâri cu clienții, pentru a putea oferi o experiență de învățare particularizată, precum și cea mai potrivită soluție pentru client.
Tot echipa de dezvoltare de conținut este cea care vă poate ajuta să dezvoltați aplicații educaționale. Dacă sunteți profesor în mediul preuniversitar și doriți să dezvoltați o aplicație educațională, aveți conținutul dar nu știți cum să îl transformați în aplicație, noi vă putem ajuta. O astfel de aplicație, la realizarea căreia am contribuit și care, fiind publicată sub licență liberă poate fi accesată de toată lumea.

Notre équipe de développement de contenu s'occupe de la transformation du contenu des cours traditionnels en un format adapté à l'apprentissage en ligne. Suite à une analyse des besoins et à l'analyse du contenu des clients, nous transformons ce contenu dans un format e-learning adéquat, à l'aide de logiciels parfois désignés, comme Articulate Storyline 2. Le développement du contenu suit certaines procédures et une étroite collaboration avec nos clients afin de pouvoir offrir une expérience d'apprentissage personnalisée et la meilleure solution pour le client.
L'équipe de développement de contenu est également celle qui peut vous aider à développer des applications pédagogiques. Si vous êtes enseignant K12 et que vous souhaitez développer une application pédagogique, vous avez le contenu mais vous ne savez pas comment le convertir en application, nous pouvons vous aider. Une de ces applications au développement de laquelle nous avons contribué et qui a été publiée sous une licence commune créative.

Développement

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare si customizare Moodle. Furnizam dezvoltari de module noi, fonctionnalité personnalisée, optimizari si implementari cu alte platforme sau servicii web.
Moodle este un produs deschis și poate fi dezvoltat și personalizat după cum se dorește. Dacă funcționalitățile actuale din Moodle nu sunt în totalitate ceea ce vă doriți, noi putem să extindem sau să dezvoltăm alte funcționalități.
En général, dezvoltarea implică o viziune din partea clientului dar, din experiența noastră, putem să vă propunem cele mai utile scenarii de dezvoltare și implementare Moodle.
Dezvoltarea unor module noi este strâns legată de funcționalitățile Moodle, astfel pot fi dezvoltate orice componentente de sitem:
- Module / Plugins
- Teme (modèle)
- Blocuri
- Infirmière
- Activități
- Meniu
- Drepturi de acces
- Roluri
- Conținut

Moodle est un produit open source et il peut être développé et personnalisé selon vos besoins. Si les fonctions actuelles ne correspondent pas exactement à ce que vous désirez, nous pouvons étendre ou développer d'autres fonctions.
De manière générale, le développement de nouvelles fonctions implique la vision d'un client, mais compte tenu de notre expérience, nous pouvons vous proposer les scénarios les plus utiles pour développer et implémenter Moodle.
Le développement de nouveaux modules est étroitement lié à la fonctionnalité Moodle, permettant le développement de différents types de composants système:
- Plugins
- Blocs
- Ressources
- Activités
- Menus
- Autorisations d'accès
- Rôles et
- Contenu.

Hébergement

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de gazduire Moodle. Serverele noastre sunt configure si optimizate astfel incat sa functioneze la parametrii optimi. Serverele sunt supravegheate 24/24 si va confera siguranta ca platforma este disponibila pentru utilizatori.
Tehnologia care face ca Moodle să lucreze la parametrii maximi este important să se regasească pe serverele unde va fi găzduită platforma (hébergement). Echipa noastră sont grijă ca ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie să fie instalate pe server, iar partenerii noștri să fie pe deplin mulțumiți. În funcție de nevoi și de numărul de utilizatori, vă propunem pachete de găzduire pe servere comune (hébergement mutualisé) sau pe servere dedicate. Odată cu alegerea celei mai bune variante de găzduire puteți să personalizați opțiunile adăugând servicii de backup sau mentenanță.

Il est important de trouver la technologie qui fait fonctionner Moodle au maximum de performances sur les serveurs d'hébergement. Notre équipe s'assure que les dernières exigences en matière de sécurité et de technologie sont installées sur le serveur afin que nos partenaires soient pleinement satisfaits.
En fonction de vos besoins et du nombre d'utilisateurs, nous vous proposons des packages d'hébergement de serveurs communs (hébergement mutualisé) ou des serveurs dédiés. En plus de choisir les meilleures solutions d'hébergement, vous pouvez personnaliser vos options en ajoutant des services de sauvegarde ou de maintenance.

Installation

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de instalare Moodle, aceste servicii implica pregatirea serverului, analiza, crearea unui scenariu de functionare, configurarea si livrarea platformei la cheie.
Instalarea platformei Moodle necesită anumite pregătiri preliminare, atât hardware cât și software. Vă vom recomanda toate cele necesare pentru implementarea unei soluții viabile of e-learning după ce am făcut o analiză a modului și nivelului de folosire of către utilizatori. Vă vom oferi o soluție care să răspundă tuturor cerințelor și standardelor unui învățământ online performant.
Odată cu alegerea serviciilor de instalare și configurare puteți opta pentru unul dintre pachetele de găzduire oferite. Acestea vă asigură că serverele sunt echipate cu ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie, pentru ca platforma Moodle să lucreze la parametrii maximi.

L'installation de Moodle nécessite une certaine préparation préalable, à la fois matérielle et logicielle. Nous vous recommanderons tout le nécessaire pour mettre en œuvre une solution e-learning viable, après avoir effectué une analyse des modes et du niveau d'utilisation par les abonnés. Nous fournirons une solution qui répond à toutes les exigences et normes d'un apprentissage en ligne de qualité.
En plus de choisir les services d'installation et de configuration, vous pouvez opter pour l'un des packages d'hébergement proposés. Cela garantira que les serveurs sont équipés des dernières exigences de sécurité et de technologie pour que Moodle fonctionne à des performances maximales.

L'intégration

Integrare Moodle cu alte sisteme. Integrare cu API sistem externe.

Soutien

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale of suport Moodle. Va ajutam in problemele intampinate in utilizarea platformei de e-learning Moodle.

Thèmes

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare al aspectului platformei Moodle. Servicii de customizare a temelor (template), culori, grafica, integrare cu alte situri sau servicii web.

Formation

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale of training Moodle. Furnizam cursuri personalizate de utilizare a platfiormei Moodle pentru elevi, studenti, profesori, traineri, companii de training sau formare profesionala.
Pentru cei care sunt interesați să învețe să folosească Moodle, organizăm cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru dezvoltator de e-learning (40 ore) și administrateur de platformă Moodle (80 ore).
De asemenea, organisam cursuri certificate interna, care se desfășoară exclusiv on line oferindu-vă flexbilitate din punct de vedere a locației și timpului.
O parte importantă a cursurilor desfășurate online este experiența de cursant online care vă va ajuta în dezvoltarea ulterioară a proprioror cursuri.

Nous contacter

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Études de cas

Logiciel eLearning

(+40) 799 871 108

Str. Dunării nr. 112
Arad, Roumanie
UE

Les secteurs

  • Enseignement supérieur
  • Écoles (K-12)
  • Entreprises
  • Autres secteurs

Nous contacter

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Études de cas