Romania

eLearning Software

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale Moodle.
Expertiza noastră în instalarea și configurarea serverelor este esențială pentru a oferi un suport eficient platformei de e-learning Moodle pentru a rula în condiții excepționale.
Strategia didactică și pedagogică în vederea utilizării platformei de e-learning Moodle se concepe înca din faza de implementare, astfel rezultatele obținute se pot preconiza.

Services

Analytics

Dezvoltare rapoarte cantitative, calitative.
Statistici, analize și export de date.

Consulting

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de consultanta Moodle. Serviciile noastre orientate spre e-learning si solutii de scenarii de curs si continut digital va da siguranta ca veti avea un instrument eficient de formare si training.
Echipa noastră de specialiști și colaborartori cu experiență în utilizarea și configurarea platformei Moodle, vă stă la dispoziție pentru:
Analiza necesităților specifice fiecărui proiect și fiecărei companii;
Consultanță IT privind implementarea unei platforme de e-learning integrate cu alte aplicații;
Realizarea de caiete de sarcini și specificații în dezvoltarea unui proiect;
Suport pas cu pas în implementarea proiectelor;
Consultanță în externalizarea suportului IT;
Configurarea de servere;
Standardizarea și implementarea unui proces de training;
Procese de formare internă și HR.
Platforma de e-learning Moodle poate face față unor nevoi exigente atât în mediul academic, cât și în mediul organizațional. Mulți dintre partenerii Moodle au, la rândul lor, sute sau mii de utilizatori care accesează sistemul de e-learning Moodle zilnic.
Pentru a oferi maximumul de calitate de care partenerii noștri au nevoie, eLearning & Software a adunat în jurul său o echipă de specialiști care poate livra prompt soluții la provocări dintre cele mai variate. Fie că este vorba de nevoi tehnice, fie că vreți să dezvoltați conținutul unui curs, e foarte probabil ca noi să fi trecut cu succes o astfel de provocare și să putem să vă ajutăm.


Our team of experts and collaborators, having a long experience in using and configuring Moodle, is available for:
needs analysis specific for each project or company;
IT consultancy on the implementation of an e-learning platform integrated with other applications;
making (writing) specification and requirements in project development;
step by step support in project implementation;
consultancy in outsourcing IT support;
configuring servers;
standardizing and implementing a training process;
internal training and HR programmes

Moodle, as an e-learning platform, can cope with demanding needs both in education and in organizational context. Many Moodle partners have hundreds or thousands of users accessing the Moodle e-learning system daily.
To provide the maximum quality that our partners need, eLearning & Software has gathered a team of experts who can deliver prompt solutions to the most diverse challenges. Whether it concerns technical needs, whether you want to develop the content of a course, it is likely that we already passed such a challenge and we can help you.

Courseware

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare de continut Moodle. Furnizam cursuri in format Moodle, scenarii de curs, metode de instruire online, blended learning, rapid e-learning, pachete de lectii si alte tipuri de livrabile. Standardul livrabilelor este SCORM / IMSCP.

Echipa noastră de dezvoltare de conținut se ocupă de transformarea conținutului cursurilor tradiționale, față în față, într-un format adecvat pentru învățarea on line. În urma unei analize de nevoi și a conținutului propus de client, transpunem acest conținut într-un format adecvat pentru e-learning, folosind uneori softuri specifice, precum Articulate Storyline 2. Devoltarea de conținut se realizează pe baza unor proceduri și a unei strânse colaborări cu clienții, pentru a putea oferi o experiență de învățare particularizată, precum și cea mai potrivită soluție pentru client.
Tot echipa de dezvoltare de conținut este cea care vă poate ajuta să dezvoltați aplicații educaționale. Dacă sunteți profesor în mediul preuniversitar și doriți să dezvoltați o aplicație educațională, aveți conținutul dar nu știți cum să îl transformați în aplicație, noi vă putem ajuta. O astfel de aplicație, la realizarea căreia am contribuit și care, fiind publicată sub licență liberă poate fi accesată de toată lumea.

Our content development team deals with the transformation of traditional courses content into a format suitable for online learning. Following a needs analysis and the analysis of the clients’ content, we transform this content in an e-learning adequate format, using sometimes designated software, such as Articulate Storyline 2. The content development follows certain procedures and a close collaboration with our clients in order to be able to offer a customized learning experience and the best solution for the client.
The content development team is also the one that can help you to develop educational applications. If you are a K12 teacher and you want to develop an educational application, you have the content but you do not know how to covert it into an application, we can help you. One such application to the development of which we have contributed and which was published under a creative common license.

Development

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare si customizare Moodle. Furnizam dezvoltari de module noi, functionalitati personalizate, optimizari si implementari cu alte platforme sau servicii web.
Moodle este un produs deschis și poate fi dezvoltat și personalizat după cum se dorește. Dacă funcționalitățile actuale din Moodle nu sunt în totalitate ceea ce vă doriți, noi putem să extindem sau să dezvoltăm alte funcționalități.
În general, dezvoltarea implică o viziune din partea clientului dar, din experiența noastră, putem să vă propunem cele mai utile scenarii de dezvoltare și implementare Moodle.
Dezvoltarea unor module noi este strâns legată de funcționalitățile Moodle, astfel pot fi dezvoltate orice componente de sitem:
- Module / Plugins
- Teme (template)
- Blocuri
- Resurse
- Activități
- Meniu
- Drepturi de acces
- Roluri
- Conținut

Moodle is an open source product and it can be developed and customized as desired. If the current functions are not quite what you desire, we can expand or develop other functions.
Generally speaking, the development of new functions involves a client’s vision, but considering our experience, we can offer you the most useful scenarios for developing and implementing Moodle.
The development of new modules is closely related to Moodle functionality, allowing the development of various kinds of system components:
- Plugins
- Blocks
- Resources
- Activities
- Menus
- Access permissions
- Roles and
- Content.

Hosting

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de gazduire Moodle. Serverele noastre sunt configurate si optimizate astfel incat sa functioneze la parametrii optimi. Serverele sunt supravegheate 24/24 si va confera siguranta ca platforma este disponibila pentru utilizatori.
Tehnologia care face ca Moodle să lucreze la parametrii maximi este important să se regasească pe serverele unde va fi găzduită platforma (hosting). Echipa noastră are grijă ca ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie să fie instalate pe server, iar partenerii noștri să fie pe deplin mulțumiți. În funcție de nevoi și de numărul de utilizatori, vă propunem pachete de găzduire pe servere comune (shared hosting) sau pe servere dedicate. Odată cu alegerea celei mai bune variante de găzduire puteți să personalizați opțiunile adăugând servicii de backup sau mentenanță.

It is important to find the technology that make Moodle function at maximum of performance on the hosting servers. Our team ensures that the latest security and technology requirements are installed on the server in order for our partners to be fully satisfied.
Depending on your needs and the number of users, we propose common server hosting packages (shared hosting) or dedicated servers. Along with choosing the best hosting solutions, you can customize your options adding backup or maintenance services.

Installation

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de instalare Moodle, aceste servicii implica pregatirea serverului, analiza, crearea unui scenariu de functionare, configurarea si livrarea platformei la cheie.
Instalarea platformei Moodle necesită anumite pregătiri preliminare, atât hardware cât și software. Vă vom recomanda toate cele necesare pentru implementarea unei soluții viabile de e-learning după ce am făcut o analiză a modului și nivelului de folosire de către utilizatori. Vă vom oferi o soluție care să răspundă tuturor cerințelor și standardelor unui învățământ online performant.
Odată cu alegerea serviciilor de instalare și configurare puteți opta pentru unul dintre pachetele de găzduire oferite. Acestea vă asigură că serverele sunt echipate cu ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie, pentru ca platforma Moodle să lucreze la parametrii maximi.

Installing Moodle requires certain preliminary preparation, both hardware and software. We will recommend you everything necessary to implement a viable e-learning solution, after doing an analysis of the ways and level of use by the subscribers. We will provide a solution that meets all the requirements and standards of a quality on line learning.
Along with choosing the installation and configuration services you can opt for one of the hosting packages offered. These will ensure that the servers are equipped with the latest security and technology requirements for Moodle to work at maximum performance.

Integration

Integrare Moodle cu alte sisteme. Integrare cu API sistem externe.

Support

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de suport Moodle. Va ajutam in problemele intampinate in utilizarea platformei de e-learning Moodle.

Themes

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare al aspectului platformei Moodle. Servicii de customizare a temelor (template), culori, grafica, integrare cu alte situri sau servicii web.

Training

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de training Moodle. Furnizam cursuri personalizate de utilizare a platfiormei Moodle pentru elevi, studenti, profesori, traineri, companii de training sau formare profesionala.
Pentru cei care sunt interesați să învețe să folosească Moodle, organizăm cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru dezvoltator de e-learning (40 ore) și administrator de platformă Moodle (80 ore).
De asemenea, organizăm cursuri certificate interna, care se desfășoară exclusiv on line oferindu-vă flexbilitate din punct de vedere a locației și timpului.
O parte importantă a cursurilor desfășurate online este experiența de cursant online care vă va ajuta în dezvoltarea ulterioară a propriilor cursuri.

Dezvoltare rapoarte cantitative, calitative.
Statistici, analize și export de date.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de consultanta Moodle. Serviciile noastre orientate spre e-learning si solutii de scenarii de curs si continut digital va da siguranta ca veti avea un instrument eficient de formare si training.
Echipa noastră de specialiști și colaborartori cu experiență în utilizarea și configurarea platformei Moodle, vă stă la dispoziție pentru:
Analiza necesităților specifice fiecărui proiect și fiecărei companii;
Consultanță IT privind implementarea unei platforme de e-learning integrate cu alte aplicații;
Realizarea de caiete de sarcini și specificații în dezvoltarea unui proiect;
Suport pas cu pas în implementarea proiectelor;
Consultanță în externalizarea suportului IT;
Configurarea de servere;
Standardizarea și implementarea unui proces de training;
Procese de formare internă și HR.
Platforma de e-learning Moodle poate face față unor nevoi exigente atât în mediul academic, cât și în mediul organizațional. Mulți dintre partenerii Moodle au, la rândul lor, sute sau mii de utilizatori care accesează sistemul de e-learning Moodle zilnic.
Pentru a oferi maximumul de calitate de care partenerii noștri au nevoie, eLearning & Software a adunat în jurul său o echipă de specialiști care poate livra prompt soluții la provocări dintre cele mai variate. Fie că este vorba de nevoi tehnice, fie că vreți să dezvoltați conținutul unui curs, e foarte probabil ca noi să fi trecut cu succes o astfel de provocare și să putem să vă ajutăm.


Our team of experts and collaborators, having a long experience in using and configuring Moodle, is available for:
needs analysis specific for each project or company;
IT consultancy on the implementation of an e-learning platform integrated with other applications;
making (writing) specification and requirements in project development;
step by step support in project implementation;
consultancy in outsourcing IT support;
configuring servers;
standardizing and implementing a training process;
internal training and HR programmes

Moodle, as an e-learning platform, can cope with demanding needs both in education and in organizational context. Many Moodle partners have hundreds or thousands of users accessing the Moodle e-learning system daily.
To provide the maximum quality that our partners need, eLearning & Software has gathered a team of experts who can deliver prompt solutions to the most diverse challenges. Whether it concerns technical needs, whether you want to develop the content of a course, it is likely that we already passed such a challenge and we can help you.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare de continut Moodle. Furnizam cursuri in format Moodle, scenarii de curs, metode de instruire online, blended learning, rapid e-learning, pachete de lectii si alte tipuri de livrabile. Standardul livrabilelor este SCORM / IMSCP.

Echipa noastră de dezvoltare de conținut se ocupă de transformarea conținutului cursurilor tradiționale, față în față, într-un format adecvat pentru învățarea on line. În urma unei analize de nevoi și a conținutului propus de client, transpunem acest conținut într-un format adecvat pentru e-learning, folosind uneori softuri specifice, precum Articulate Storyline 2. Devoltarea de conținut se realizează pe baza unor proceduri și a unei strânse colaborări cu clienții, pentru a putea oferi o experiență de învățare particularizată, precum și cea mai potrivită soluție pentru client.
Tot echipa de dezvoltare de conținut este cea care vă poate ajuta să dezvoltați aplicații educaționale. Dacă sunteți profesor în mediul preuniversitar și doriți să dezvoltați o aplicație educațională, aveți conținutul dar nu știți cum să îl transformați în aplicație, noi vă putem ajuta. O astfel de aplicație, la realizarea căreia am contribuit și care, fiind publicată sub licență liberă poate fi accesată de toată lumea.

Our content development team deals with the transformation of traditional courses content into a format suitable for online learning. Following a needs analysis and the analysis of the clients’ content, we transform this content in an e-learning adequate format, using sometimes designated software, such as Articulate Storyline 2. The content development follows certain procedures and a close collaboration with our clients in order to be able to offer a customized learning experience and the best solution for the client.
The content development team is also the one that can help you to develop educational applications. If you are a K12 teacher and you want to develop an educational application, you have the content but you do not know how to covert it into an application, we can help you. One such application to the development of which we have contributed and which was published under a creative common license.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare si customizare Moodle. Furnizam dezvoltari de module noi, functionalitati personalizate, optimizari si implementari cu alte platforme sau servicii web.
Moodle este un produs deschis și poate fi dezvoltat și personalizat după cum se dorește. Dacă funcționalitățile actuale din Moodle nu sunt în totalitate ceea ce vă doriți, noi putem să extindem sau să dezvoltăm alte funcționalități.
În general, dezvoltarea implică o viziune din partea clientului dar, din experiența noastră, putem să vă propunem cele mai utile scenarii de dezvoltare și implementare Moodle.
Dezvoltarea unor module noi este strâns legată de funcționalitățile Moodle, astfel pot fi dezvoltate orice componente de sitem:
- Module / Plugins
- Teme (template)
- Blocuri
- Resurse
- Activități
- Meniu
- Drepturi de acces
- Roluri
- Conținut

Moodle is an open source product and it can be developed and customized as desired. If the current functions are not quite what you desire, we can expand or develop other functions.
Generally speaking, the development of new functions involves a client’s vision, but considering our experience, we can offer you the most useful scenarios for developing and implementing Moodle.
The development of new modules is closely related to Moodle functionality, allowing the development of various kinds of system components:
- Plugins
- Blocks
- Resources
- Activities
- Menus
- Access permissions
- Roles and
- Content.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de gazduire Moodle. Serverele noastre sunt configurate si optimizate astfel incat sa functioneze la parametrii optimi. Serverele sunt supravegheate 24/24 si va confera siguranta ca platforma este disponibila pentru utilizatori.
Tehnologia care face ca Moodle să lucreze la parametrii maximi este important să se regasească pe serverele unde va fi găzduită platforma (hosting). Echipa noastră are grijă ca ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie să fie instalate pe server, iar partenerii noștri să fie pe deplin mulțumiți. În funcție de nevoi și de numărul de utilizatori, vă propunem pachete de găzduire pe servere comune (shared hosting) sau pe servere dedicate. Odată cu alegerea celei mai bune variante de găzduire puteți să personalizați opțiunile adăugând servicii de backup sau mentenanță.

It is important to find the technology that make Moodle function at maximum of performance on the hosting servers. Our team ensures that the latest security and technology requirements are installed on the server in order for our partners to be fully satisfied.
Depending on your needs and the number of users, we propose common server hosting packages (shared hosting) or dedicated servers. Along with choosing the best hosting solutions, you can customize your options adding backup or maintenance services.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de instalare Moodle, aceste servicii implica pregatirea serverului, analiza, crearea unui scenariu de functionare, configurarea si livrarea platformei la cheie.
Instalarea platformei Moodle necesită anumite pregătiri preliminare, atât hardware cât și software. Vă vom recomanda toate cele necesare pentru implementarea unei soluții viabile de e-learning după ce am făcut o analiză a modului și nivelului de folosire de către utilizatori. Vă vom oferi o soluție care să răspundă tuturor cerințelor și standardelor unui învățământ online performant.
Odată cu alegerea serviciilor de instalare și configurare puteți opta pentru unul dintre pachetele de găzduire oferite. Acestea vă asigură că serverele sunt echipate cu ultimele cerințe în materie de securitate și tehnologie, pentru ca platforma Moodle să lucreze la parametrii maximi.

Installing Moodle requires certain preliminary preparation, both hardware and software. We will recommend you everything necessary to implement a viable e-learning solution, after doing an analysis of the ways and level of use by the subscribers. We will provide a solution that meets all the requirements and standards of a quality on line learning.
Along with choosing the installation and configuration services you can opt for one of the hosting packages offered. These will ensure that the servers are equipped with the latest security and technology requirements for Moodle to work at maximum performance.

Integrare Moodle cu alte sisteme. Integrare cu API sistem externe.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de suport Moodle. Va ajutam in problemele intampinate in utilizarea platformei de e-learning Moodle.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de dezvoltare al aspectului platformei Moodle. Servicii de customizare a temelor (template), culori, grafica, integrare cu alte situri sau servicii web.

SC eLearning Software SRL oferă servicii profesionale de training Moodle. Furnizam cursuri personalizate de utilizare a platfiormei Moodle pentru elevi, studenti, profesori, traineri, companii de training sau formare profesionala.
Pentru cei care sunt interesați să învețe să folosească Moodle, organizăm cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru dezvoltator de e-learning (40 ore) și administrator de platformă Moodle (80 ore).
De asemenea, organizăm cursuri certificate interna, care se desfășoară exclusiv on line oferindu-vă flexbilitate din punct de vedere a locației și timpului.
O parte importantă a cursurilor desfășurate online este experiența de cursant online care vă va ajuta în dezvoltarea ulterioară a propriilor cursuri.

ElearningSoftware MainPageLogo 1
Str. Dunării nr. 112, Arad, Romania, EU

Case Studies

Contact Us

    By hitting 'SUBMIT' below you permit Moodle and its relevant Certified Partners (where Moodle cannot service your needs) to contact you regarding the relevant Moodle software products and services you have contacted us about in accordance with our Privacy Policy.